יום ראשון, 24 במאי 2020

המוחשי המופשט או המופשט המוחשי

לכאורה צורות גיאומטריות הן המחשות של מספרים, שהם מופשטים. אבל כאשר אוקלידס מגדיר את הנקודה כמה שאין לו אורך הנקודה איננה המחשה למספר אחד כי היא לא פחות מופשטת ממנו. מדובר בעצם בשתי שפות מופשטות שמבטאות רעיון אחד. אחד הוא קודם כל מילה, או מושג, ורק אחר כך הוא מקבל ביטוי מספרי או גיאומטרי. באופן דומה יש לעתים לעיונים פילוסופיים המחשה ביצירות ספרות.