יום ראשון, 24 במאי 2020

המוחשי המופשט או המופשט המוחשי

לכאורה צורות גיאומטריות הן המחשות של מספרים, שהם מופשטים. אבל כאשר אוקלידס מגדיר את הנקודה כמה שאין לו אורך הנקודה איננה המחשה למספר אחד כי היא לא פחות מופשטת ממנו. מדובר בעצם בשתי שפות מופשטות שמבטאות רעיון אחד. אחד הוא קודם כל מילה, או מושג, ורק אחר כך הוא מקבל ביטוי מספרי או גיאומטרי. באופן דומה יש לעתים לעיונים פילוסופיים המחשה ביצירות ספרות.  

יום שבת, 7 בדצמבר 2019

הטטרקטיס כסמל של החלק שזהה לשלם


כאשר הטטרקטיס בנוי מנקודות המשולש שווה הצלעות שמכיל את עשר הנקודות אינו נראה כמוהן, כי אין לו צורה של נקודה.
בממד השני כבר רואים שכל אחד מעשרת המשולשים שמרכיבים את הטטרקטיס זהה בצורתו למשולש שווה הצלעות שמכיל אותם.
וכך גם בממד השלישי: כל אחת מעשר הפירמידות נראית זהה לפירמידה שמכילה את כולן.
לפיתגוראים, שהאמינו שהעולם מורכב ממספרים ומצורות גיאומטריות, היה ברור, שהטטרקטיס מלמד שמה שלמטה זהה במבנה שלו למה שלמעלה ולהפך, שהפרט זהה במבנה שלו לכלל ולהפך, ושאם תדע את המבנה של עצמך תדע גם את המבנה של העולם ולהפך.

יום חמישי, 5 בדצמבר 2019

טטרקטיס של השיטה העשרונית

בקדקוד היחידות
תחתיהן העשרות
תחתיהן המאות
ובסיס - האלפים

יום חמישי, 14 בנובמבר 2019

תהיות לגבי הסיבות לקדושתו של הטטרקטיס בעיניי הפיתגוראיםלמגן דוד יש צורה גאומטרית מדהימה: הוא עשוי משני משולשים שווי צלעות אשר בהתחברם יוצרים צורה משוכללת אחרת - משושה שעל כל אחת מצלעותיו יש  משולש שווה צלעות, כך שאם מקפלים את המשולשים האלה כלפי פנים המשולש הם מתאחדים בצורה מושלמת עם המשושה. אבל אין שום עדות לשימוש של המגן דוד אצל הפיתגוראים, שהם אלה שהמציאו את הגאומטריה. לעומת זאת ידוע שהם העריצו את הצורה הגאומטרית שנקראת טטרקטיס, טענו שכל תופעה מספרית ניתן להראות באמצעות הטטרקטיס, והתייחסו אליו כאל סמל מקודש.
הטטרקטיס מוכר, בדרך כלל, בצורת משולש שווה צלעות שעשוי מנקודות. בראשו נקודה אחת, בשורה שמתחתיו שתיים, מתחתיה שלש ובבסיס ארבע. מה שמדהים בצורה הזאת הוא שהנקודה שבקדקודה ביחד עם שתי הנקודות שמתחתיה יוצרים משולש שווה צלעות. וכל נקודה בבסיס של המשולש הזה משמשת קדקוד למשולש שווה צלעות. ושלושת המשולשים האלה יוצרים משולש שווה צלעות. ושלש נקודות הבסיס שלו כל אחת מהן יוצרת משולש שווה צלעות. ושוב, כל נקודה בבסיס של המשולש הזה משמשת קדקוד למשולש שווה צלעות, והתופעה הזאת חוזרת ומתרחשת ככל שמוסיפים שורות עד לאין סוף.
לקדקוד של המשולש הראשון, העליון, קראו הפיתגוראים אחד. לשתי הנקודות שמתחתיו הם קראו שניים. השורה של שלש הנקודות נקראה שלש, והבסיס של ארבע הנקודות נקרא ארבע. חשוב לציין שאצל הפיתגוראים עוד לא הייתה הפרדה בין צורות לבין מספרים ובין גאומטריה לבין אריתמטיקה, והם נהגו לתאר תופעות מספריות באמצעים גאומטריים.
אבל יש צורה גיאומטרית עוד יותר מדהימה מהטטרקטיס-של-הנקודות והיא הצורה של הטטרקטיס-של-המשולשים, כאשר האחד הוא המשולש שקדקודו הוא אותו הקדקוד של הטטרקטיס של הנקודות. השניים הוא שני המשולשים שמתחתיו. השלש הוא שלשת המשולשים שמתחתיהם, הארבע הוא ארבעת המשולשים שמתחתיהם. וכל המשולשים האלה מרכיבים משולש שווה צלעות אחד.
את הצורה הזאת ניתן להמשיך עד לאין סוף עם חמישה משולשים מתחת לארבעת משולשי הבסיס, עם ששה משולשים מתחת לחמישה וכן הלאה.
קדושתו של הטטרקטיס נבעה לא רק מצורתו אלא גם ממשמעותו המספרית. החיבור של הנקודה שבקדקוד עם השתיים שמתחתיה עם השלש שמתחתיהן ועם הארבע שבבסיס - נותן עשר נקודות שמייצגות את המספר עשר, שכידוע משמש כיסוד של השיטה העשרונית, שיש לה משמעות מרכזית ביעילות של האריתמטיקה בחישובים למיניהם. גם העשר היה מספר מקודש בעיני הפיתגוראים.
התפיסה המקובלת של המספרים נשענת על דימוי גאומטרי: אנחנו משייכים לכל מספר נקודה שממוקמת על קו שאורכו אינסופי. אחד הוא נקודת המוצא. שתיים הוא שתי נקודות. שלש הוא שלש נקודות וכן הלאה. מקובלת קצת פחות, אבל מוכרת מאד, היא התצוגה של המספרים מאחד עד שתים עשרה על גבי שעון עגול, כאשר כל מספר מיוצג על ידי נקודה על קו, עגול, והמעגל, כידוע, אין לא התחלה ואין לו סוף, והוא אינסופי.
בטטרקטיס של הנקודות יש ערבוב של נקודות, שהן מושג של הממד הראשון, עם משולש, שמכיל את כולן, אבל הוא שייך לממד השני, ממד השטח. לעומת זאת בטטרקטיס של המשולשים, שתיארתי לעיל, המשולשים שמרכיבים את הטטרקטיס, והמשולש שנוצר מהם ומכיל אותם - הם כולם בני אותו ממד, הם כולם בני ממד השטח. בעיניי, הקסם של יצירת משולש אחד משלושת המשולשים הראשונים הוא יותר מרשים, יותר "קופץ לעין", מן הקסם שנוצר מיצירתו משש נקודות. ועוד יותר מרשים שמשולש אחד נוצר מעשרת המשולשים הראשונים ולא מעשרת הנקודות הראשונות. ועוד יותר מרשים שכל המספרים כולם מיוצגים  בסופו של דבר במשולש אחד, שהוא מושג של שטח, ולא כנקודות על גבי קו אחד שיש לו התחלה אבל אין לו סוף.
יום שני, 5 באוגוסט 2019

מה סופרים המספרים?

בעולם החומרי המספרים סופרים דברים, אבל בעולם של המספרים הטהורים הם סופרים את עצמם: היחידות סופרות תחילה את האחדים [למשל, בחמש יש חמש פעמים את המספר אחד], אחר כך את העשרות [למשל שלושים משמעותו שהשלוש סופר את העשרות], ואחר כך את המאות, האלפים וכן הלאה. מה שפיוטי בתובנה הזאת הוא שהעשרות המאות האלפים וכן הלאה הם יותר נספרים מאשר מספרים.