יום רביעי, 13 בינואר 2016

האלכסון כמספר שלוש


במלבנים, ובריבועים, שהם סוג משוכלל של מלבנים, יש מאבק בין ניגודים: הרצפה נגד התקרה, הימין נגד השמאל, הפנים נגד החוץ.

אבל האלכסון שוכן בין הניגודים, ויש לו תפקיד של מגשר ומפשר, כמו למדרגות, הנייחות או הנעות, שמאפשרות לנו לנוע מלמטה למעלה ובחזרה. כל צלע במלבן מייצגת את האחד, כל זוג של צלעות מנוגדות מייצג את השניים... והאלכסון - את השלוש, את הסינתזה שבין התזה לאנטיתזה.