יום רביעי, 20 באוקטובר 2021

סדר וחזרה בגיאומטריה ובתורת המספרים

 הצורות בגיאומטריה והמספרים בתורת המספרים מבוססים על סדר וחזרה. הבסיס של תורת המספרים הוא סדרת המספרים הטבעיים אחד עד תשע. הסדר שלהם הוא סדר עולה. מקבילה להם סדרת הנקודות על גבי קו ישר כאשר הן פרוסות במרחק שווה זו מזו. אותה נקודה חוזרת שוב ושוב, אותו מרחק חוזר שוב ושוב. זה בעצם הבסיס לחשבון הבינארי. הסדר של הנקודות הוא זה לצד זה. על סרגל הזמן הסדר שלהן הוא זה אחרי זה. תשע נקודות על גבי קו מקבילות לתשעת המספרים היסודיים. אחד הוא הנקודה הראשונה שניים השנייה וכן הלאה. הנקודות על הקו הן צורה של המספרים היסודיים. מספרים משולשים הם נקודות שיוצרות צורה של משולש. כל מספר ניתן לסדר בצורה של משולש. המשולש הוא צורה של המספרים. מספר בריבוע הוא נקודות על קו אורך שמתייחסות לאותו מספר של נקודות על גבי קו רוחב באותו גודל. ריבוע הוא צורה של מספרים.

הטבע פועל לפי חוקים מתמטיים?אומרים שהטבע פועל לפי חוקים מתמטיים. אבל אולי החוקים המתמטיים פועלים לפי הטבע? אולי הם פועלים לפי הגיאומטריה? אולי הם פועלים על פי חוקי המחשבה? להגיד שהטבע פועל לפי חוקים מתמטיים נשמע לי כמו יציאה של מישהו מוגבל. המוגבלות היא דבר מעולה להתנהגות האוטומטית. קחו למשל את תופעת הקווים המקבילים. אנחנו נוטים אוטומטית לסווג אותם כתופעה גיאומטרית. אבל במספרים יש לכל אחד על הקו של היחידות אחד מקביל על הקו של העשרות. ומה עם המשל והנמשל? התקבולת המקראית? החרוז בשיר? שלבי הסולם? קווי מעבר החציה? הפזמון החוזר? ההד? ולמה להיתקע בממד של הקו אם יש בממד של הנקודה אישונים מקבילים, ואם יש בממד של השטח תקרה ורצפה, וכריכה קדמית ואחורית?

יום שלישי, 19 באוקטובר 2021

חשיבות האחד בסכומי הספרות עד מאה


 חשיבות המספר אחד בסכומי הספרות עד מאה באה לידי ביטוי בכך שהוא תופס הן את ארבע פינות הריבוע והן את אחד האלכסונים

זוגיים ואי זוגיים בסכומי הספרות עד מאה

 


הפשטות של סדר סכומי הספרות

 סכומי הספרות מאחד עד מאה מגלים את הפשטות של הסדר במעבר משורה לשורהיום שבת, 16 באוקטובר 2021

פעולות חשבון בסכומי ספרות1+9=10=1+0=1

1X9=9

2+9=11=1+1=2
2X9=18=1+8=9

3+9=12=1+2=3
3X9=27=2+7=9

הערה של
NINE
===
אני מאמין שהתשע מהווה מעין ציר יציב שסביבו סובבים שאר שמונה בספרות

אפשר לראות בסמל שמונת ימי החנוכה, החנוכיה, מעין מיצג הממחיש את רעיון עליונות המספר תשע.  הריהו השַׁמָּשׁ. שברוב צניעותו האלוהית, רבים מחשיבים או רק כעוזר ומשָמֶש את שאר שמונת הנרות 

אבל האמת היא - שהוא הוא זה שנותן את האור לכולם
כל שמונת הנרות קבועים בסדר קווי ישר, אבל השמש
 באמצע, מרכז הסיבוב, או בצד, מקיף הכל

יום שישי, 15 באוקטובר 2021

המספרים והצורות הגיאומטריות מנקודת מבט של מכניקת הקוונטים

כל מספר מייצר גל אינסופי של עצמו באמצעות הגלגול, הוספת התשע 

השיטה העשרונית היא גל אינסופי של המספר אחד 

הקו הגיאומטרי הוא גל של נקודות 

1, 10, 100, 1000 הם נקודות קפואות על הגל הנוזלי של האחד