יום חמישי, 3 בנובמבר 2016

המעבר מצורה לצורה

במספרים אנחנו יכולים לעבור ממספר למספר באמצעות הוספת אחד. כך נעשה האחד לשניים, השניים לשלוש, השלוש לארבע וכן הלאה.
1+1=2
2+1=3
3+1=4...

בצורות, כמו מצולעים משוכללים, אנחנו יכולים לעבור ממצולע למצולע באמצעות בניית מצולעים זהים על כל צלעותיו של המצולע. בשיטה זו נוספים למצולע הראשון, המשולש, שלושה משולשים והוא הופך להיות לצורה שמכילה ארבעה משולשים זהים, הריבוע הופך לצורה שמכילה חמישה ריבועים, המחומש הופך לצורה שמכילה ששה מחומשים, וכן הלאה.


אם אנחנו בונים משולשים על צלעות הריבוע אנחנו מקבלים ריבוע שחסום בריבוע.
אם אנחנו בונים משולשים על צלעות המחומש אנחנו מקבלים פנטגרמה.


אם אנחנו בונים משולשים על צלעות המשושה אנחנו מקבלים מגן דוד.הסבר נוסף לספירה המצומצמת של הגימטריה

בספירה המצומצמת של הגימטריה עשר ערכו אחד, אחד עשרה ערכו שניים וכן הלאה. בדרך כלל מסבירים שהסיבה לכך היא הגלגול של המספר, כלומר, הוספת תשע שוב ושוב לאחת מתשע הספרות הראשונות. כך לדוגמה:
1+9=10 [10=0+1=1]
19=1+9=10=1
28=2+8=10=1
37=3+7=10=1...
2+9=11; 11= 1+1=2
3+9=12; 12=1+2=3
ההסבר האחר הוא שעשרה מטבעות של שקל אחד ערכן שווה למטבע אחת של עשרה שקלים.
כאשר מחברים מטבע של עשרה שקלים ומטבע של שקל אחד סכום המטבעות הוא שניים בלי קשר לערכן. וכן הלאה:
מטבע של עשרה שקלים ושני מטבעות של שקל אחד סכום המטבעות הוא שלושה בלי קשר לערכן.

מטבע של עשרה שקלים ושלשה מטבעות של שקל אחד סכום המטבעות הוא ארבעה בלי קשר לערכן...