יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

הגימטריה של הזרם של ה 3-6-9

כל מספר מורכב מיחידות. המספר שלש מורכב משלש יחידות, אבל כאשר מתחילים לספור מהיחידה הימנית - השלישי הוא היחידה השמאלית;  כאשר מתחילים לספור מהיחידה השמאלית - השלישי הוא היחידה הימנית. כאשר מתחילים לספור מהיחידה האמצעית - השלישי הוא היחידה האמצעית. מנקודת מבט זו השלש הוא תשע. וראה זה פלא, בגימטריה המילה "שלש" מורכבת משלש מאות (שי"ן), שלש עשרות (למ"ד) ושוב שלש מאות. בחיבור המצומצם, ללא האפסים, ערכה עולה לתשע. המילה "שש" מורכבת מן האות שי"ן שמופיעה בה פעמיים. האות שי"ן ערכה בגימטריה שלש מאות. בחישוב המצומצם, ללא האפסים, ערכה שלש. ואכן שש מכילה שתי שלשות.
בזרם של ה 3- 6- 9 -  12-  15- 18- 21- 24- 27- 30-33 - 36- 39-42...
סכום הספרות של ה 12 הוא שלש, של ה-15 שש, של ה-18 תשע, והסדר הזה ממשיך לנצח. הזרם הזה מתחיל בשלש, והמעבר מאיבר לאיבר בו נעשה באמצעות הוספת המספר שלש.
כל מספר שמכפילים באחד - נשאר הוא עצמו.
כל מספר שמכפילים בשניים - הופך להיות זוגי.
כל מספר שמוסיפים לו אחד - הופך להיות המספר שבא אחריו בסדרת המספרים הטבעית.
כל מספר שמוסיפים לו שניים - שומר על מינו. הזוגי נשאר זוגי והאי זוגי נשאר אי זוגי.
כל מספר שמוסיפים לו שלש הופך להיות המספר הבא בזרם שלו:
האחד שייך לזרם של ה 1- 4- 7- 10- 13- 16...

השניים שייך לזרם של ה 2- 5- 8- 11- 14- 17...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה