יום שישי, 3 בפברואר 2017

גלגול או x+9=x1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

הגלגול היחיד שמופיע בטטרקטיס הוא עשר שהוא הגלגול של אחד.
סדרת הגלגולים מופיעה אחרי שמחלקים את עמודת המספרים הטבעיים לתשע עמודות.
בכל עמודה הרווח בין איבר לאיבר הוא 9.
סכום הספרות של כל איבר בעמודה זהה לזה של המספר שמופיע בראש העמודה.
תופעת הגלגולים מצביעה על כך שישנם רק תשעה מספרים מקוריים, וכל שאר המספרים הם העתקים שלהם.
אחרי התשע המקורי הראשון מתחילה ספירה חדשה מאחד עד תשע, אבל כדי שלא נתבלבל בין המספרים החדשים לישנים מקבלים המספרים החדשים שמות חדשים: עשר הוא האחד החדש, 11 הוא ה-2- החדש וכן הלאה. סכום הספרות של 10 (1+0) הוא אחד. סכום הספרות של 11 (1+1) הוא 2. וכן הלאה.

הרעיון של הגלגול נרמז כבר בתופעת הזרמים.
סדרת הזרמים מופיעה אחרי שמחלקים את עמודת המספרים הטבעיים לשלש עמודות.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

תופעת הזרמים מצביעה על כך שישנם רק שלשה מספרים מקוריים וכל שאר המספרים הם העתקים שלהם.
האחד הוא התחלה.
השניים אמצע.
השלש סוף.
האחד בא לפני השניים.
השלש בא אחרי השניים.
השניים נמצא בין האחד לשלש.
הארבע הוא התחלה חדשה. הוא בא לפני החמש.
החמש נמצא באמצע, בין ארבע לשש.
השש בא אחרי החמש, וסוגר את השלשה השנייה.
השבע הוא התחלה חדשה וכן הלאה.

מנקודת מבט גאומטרית אנחנו סופרים שלש נקודות שמסודרות בצורת משולש. אחרי שסופרים את הנקודה הראשונה השנייה והשלישית חוזרים לספור את הנקודה הראשונה וחוזר חלילה. כדי שלא נתבלבל בין האחד לבין הארבע יש לארבע שם חדש, כדי שלא נתבלבל בין השניים לחמש יש לחמש שם חדש וכן הלאה.
הטטרקטיס עצמו מופיע בצורת נקודות שמסודרות כמשולש. בראשו נמצאת נקודה אחת ומתחתיה שתי נקודות - וגם הן מסודרות כבר כמשולש. כל המספרים מקורם במשולש הקטנטן הזה שבראש הטטרקטיס, כאשר האחד הוא גם הנקודה הגיאומטרית שאין לה אורך ורוחב, בעוד השניים שמתחתיו מגבילים את הקו הגאומטרי שיש לו אורך אבל אין לו רוחב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה