יום שלישי, 18 במרץ 2014

שימוש בספירה לשמירת הנוסח הנכון של התורה


במשך מאות שנים, עד המאה העשירית לספירה, עסקו אלפי אנשים במבצע חסר תקדים, ובעל הצלחה יוצאת מן הכלל, שבמסגרתו ספרו כל אות ואות בתורה שבכתב, במטרה להנציח נוסח מוסכם אחיד ומדויק. אנשים אלה נקראו בעלי המסורה. יש שמפרשים שהמילה "מסר" שבשורש המילה "מסורה" היא מילה נרדפת למילה "ספר".
בתלמוד יש התייחסויות רבות למפעל זה. ביניהן:
"לפיכך נקראו ראשונים סופרים: שהיו סופרים כל האותיות שבתורה" (קידושין, ל, א)
הכוונה לחכמים בתחילת תקופת בית שני, וביניהם עזרא הסופר.
עוד מילה נרדפת לסופר היא "לבלר". מילה זו שאולה מן המילה הלטינית לסופר או למעתיק ספרים  librarius
שמקורה במילה
  
liber,
שתרגומה ספר:

אמר ר' מאיר: "כשבאתי [ללמוד תורה] אצל ר' ישמעאל אמר לי: בני, מה מלאכתך? אמרתי לו: לבלר אני. אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו". (בבלי עירובין יג ע"א).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה