יום שישי, 10 ביוני 2016

חלוקת המספרים לטורים ולשורות

כאשר מסדרים את כל המספרים בטור אחד אנחנו מדברים על טור המספרים הטבעיים שהוא הטור של הכפולות של אחד:

1
2
3
4
5
6

כאשר מסדרים את כל המספרים בשני טורים אנחנו מדברים על הזוגיים [1]והאי זוגיים, והטור האחרון הוא הטור של הכפולות של שניים:
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

כאשר מסדרים את כל המספרים בשלשה טורים אנחנו מדברים על הזרמים, והטור האחרון הוא הטור של הכפולות של שלש:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

כאשר מסדרים את כל המספרים בארבעה טורים הטור האחרון הוא הטור של הכפולות של ארבע:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


כאשר מסדרים את כל המספרים בתשעה טורים אנחנו מדברים על הגלגולים. לדוגמה: 1 הוא סכום הספרות של גלגוליו:

 1, 10, 19, 28 ...

כאשר מסדרים את כל המספרים בעשרה טורים אנחנו מדברים על השיטה העשרונית.

כאשר מסדרים את כל המספרים ב- 12 טורים אנחנו מקבלים בשורה השנייה את שעות אחר הצהרים.

החילוק שלמדתי בבית הספר הוא חילוק מופשט. שמונה לחלק לארבע שווה שתים.
למה? ככה.
רק עכשיו גיליתי שפעולת החילוק היא בעצם סידור של המחולק בעמודות ובשורות.
כאשר מחלקים שמונה לארבע מסדרים ארבע עמודות בשתי שורות 
*|*|*|*
*|*|*|*
כאשר מחלקים שמונה לשתים מסדרים שתי עמודות בארבע שורות
*|*|
*|*|
*|*|
*|*|
כאשר מחלקים שמונה בשמונה מסדרים בכל עמודה נקודה אחת:
*|*|*|*|*|*|*|*


כאשר מחלקים שמונה באחד מסדרים שמונה נקודות בעמודה אחת.

הערה:
[1]
ניתן גם ליצור את צורת סדרת הזוגיים באמצעות חוצי הזווית של העיגול. במרכז העיגול הזווית היא של 360 מעלות. הקוטר של העיגול חוצה אותה לשניים וכל רדיוס שלו מסתיים בנקודה. הקוטר שחוצה לשניים את הזווית של 180 מעלות יוצר שתי נקודות נוספות על היקף העיגול. הקטרים שחוצים את הזוויות של 90 מעלות יוצרים כל אחד בתורו שתי נקודות נוספות, וכן הלאה.   


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה