יום חמישי, 28 באפריל 2016

המבנה הגאומטרי של המספרים המשולשים


משמאל לימין: 
א. 1+2+3=6 
ובתוכו הריבוע של 2

ב. 1+2+3+4+5=15
ובתוכו הריבוע של 3

ג. 1+2+3+4+5+6+7=28
ובתוכו הריבוע של 4

ד. 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45
ובתוכו הריבוע של 5

ה. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11=66
ובתוכו הריבוע של 6

כל מספר אי זוגי מורכב ממרכז (M) ושני אגפים (2X) וניתן לתארו גם כ- 
XMX
לדוגמה,
ה-11 מורכב ממרכז (6) ושני אגפים (5+5)
בדיאגרמות לעיל
ניתן לראות בברור 
שהסכום של כל מספר מורכב מ
פעמיים הסכום של האגף בתוספת הריבוע של המרכז
כלומר
ה-11 מורכב מפעמיים 15 שהוא הסכום של האגף שלו
בתוספת הריבוע של ה-6 שהוא המרכז שלו
לסיכום:
מספר משולש מורכב משני משולשים ומריבוע, או, כפי שכבר הראיתי: מארבעה משולשים זהים בתוספת המרכז:
4X+M

לגבי המספרים הזוגיים:
הסיבה לכך שהריבוע נוצר בתוך המספר המשולש היא שבזוגיים המרכז (M) הוא שני מספרים שאחד מהם נכפל תמיד בעצמו (X.X) והשני במספר שמעליו (X+1):

N
X
M
x.x+(x+1).x
T (x.m)
2
1
1+2
1.1+1.2
3
4
2
2+3
2.2+2.3
10
6
3
3+4
3.3+3.4
21
8
4
4+5
4.4+4.5
36
10
5
5+6
5.5+5.6
55
12
6
6+7
6.6+6.7
78

ועוד המחשה למבנה הגאומטרי של המספרים המשולשים:


משמאל: המספר המשולש של תשע מורכב מריבוע מרכזו ועוד פעמיים המספר המשולש של האגף שלו (X)
9=4+5=X+M
T9=2Tx+M.M


תגובה 1: