יום שני, 5 במאי 2014

התבוננות של רבי אברהם אבן עזרא בסיומות המספרים"והנה יהיו האמצעיים במספר עשרה הם שנים. והם חמישה והם ששה. ואלה ארבעתם אהו"י הם הנכבדים וכל מספר מרובע ששם אחד נוסף על המרובע ככה יש בשרשו וככה בדומה לו. וכן במרובע חמישה חמשה ובמרובע שישה ששה אלה הד' מספרים לעולם שומרים עצמם במרובעה וזהו מעלתם על כל המספרים המרובעים"... והנה אלה הארבעה המספרים הם היקרים, ומספרם שנים ועשרים כמספר כל האותיות.(מתוך פירושו של הראב"ע לשמות ג, טו).

אהו"י - זרתות ובוהנים

בשפה של זמננו: בין האחד לעשר ניצבים באמצע המספרים חמש ושש. אחד הוא האות אל"ף, עשר האות יו"ד, חמש האות ה"א, שש - האות ו"ו. ראשי תיבות: אהו"י. המספרים האלה נבדלים משאר המספרים בכך שכאשר מכפילים אותם הספרה האחרונה שלהם איננה משתנה:
1.1=1
1.11=11
1.1111=1111
5.5=25
5.25=125
6.6=36
6.36=216
10.10=100
10.100-1000


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה