יום שישי, 6 בדצמבר 2013

התבוננות בעשר
עשר מורכב מעשר יחידות.

ניתן להמחיש אותן כקווים:
I I I I I I I I I I

כאחדים:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

כנקודות:
. . . . . . . . . .

כשמחברים בין היחידה הקרובה ביותר לאפס לבין היחידה הרחוקה ממנו ביותר מקבלים עשר, והחיבור הזה מתרחש עשר פעמים:
 1. הראשונה עם התשיעית
 2. התשיעית עם הראשונה
 3. הראשונה עם השמינית
 4. השמינית עם הראשונה
 5. הראשונה עם השביעית
 6. השביעית עם הראשונה
 7. הראשונה עם השישית
 8. השישית עם הראשונה
 9. החמישית הימנית עם החמישית השמאלית
 10. החמישית השמאלית עם החמישית הימנית

1+9=10
2+8=10
3+7=10
4+6=10
5+5=10
5+5=10
6+4=10
7+3=10
8+2=10
9+1=10
כשמחברים את עשרת החיבורים האלה מקבלים מאה, כלומר: המאה כלול בעשר.

אם נתעלם מסימן הפלוס שבין הזוגות נקבל את הגלגול של האחד:
1, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, 100...

מבין הזוגות לעיל הזוג היחיד שהוא זוג סימטרי הוא ה-55. למספר זה יש חשיבות מיוחדת מכיוון שהוא  סכום הספרות מאחד עד עשר.
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

באיור רואים בצורת מעגלים את החיבורים שבין המספרים שמרכיבים את העשר, בתוספת של עיגול שמחבר בין העשר לאפס. יתר העיגולים כלולים בתוכו.


באיור רואים גם שהחמש הוא בעצם המרכז שממנו צוירו במחוגה כל העיגולים.
*
העשר נמצא בין תשע היחידות שלפניו לבין תשע היחידות שאחריו (13, 12, 11 וכן הלאה).
ביחד הם 19.

ושוב:
1+19=20
2+18=20
3+17=20

וכן הלאה
*
בגימטריה עשר הוא הכל
ה"א= 5
כ"ף= 2
למ"ד= 3
או בספירה המלאה 55
ה"א= 5
כ"ף= 20
למ"ד= 30
ו 55- הוא התוכן של עשר

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

תגובה 1:

 1. תגובה של יו:
  השימוש בסרגל להציג את המספרים מניח חלל.
  החלל נופל חלל כשאתה קולט או ,יתכן ונכון יותר לומר, הווה את המהות העמוקה של המספרים.
  בעומקם המספרים מגלים לך עולם. עולם ששונה מעולם הסרגלים, הפרחים והמדרגות...
  זה עולם ללא זמן. עולם שמעבר למקום ולזמן .יש אומרים שמייצר אותם. בהכרה?
  עולם זה מציע לך, בעצם הופעתו בהכרתך, לחיות בו זמנית לפחות בשני מימדי קיום אלו.
  לחיות , ואפילו לזמן קצר לא בזמן, זה חיים ללא הסבל האישי...

  השבמחק