יום שבת, 28 בדצמבר 2013

פיתגורס והיהודים בול מועדים לשמחה 1960 בעיצובו של אשר קלדרון, שבו נראה דוד המלך מנגן על כינור בעל עשרה מיתרים. כיום יש לנו סולם של שבעה צלילים: דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, אבל לעתיד לבוא, לפי הקבלה, אחרי התיקון, יהיה לנו סולם של עשרה צלילים, שהם ביטוי לעשר הספירות.
פיתגורס גילה את הקשר שבין מוסיקה לבין
מספרים באמצעות ניסויים שערך עם מיתרים. השורש של המילה מיתר הוא יתר, שהוא גם שמה של הצלע השלישית במשולש ישר הזווית שהוא המשולש שמופיע גם במשפט פיתגורס. הוא נקרא יתר בגלל ששתי הצלעות האחרות יוצרות מעין קשת, והיתר, שהוא מיתר, הוא מה שמאפשר לקַשַת לירות בה. על פי מנשה בן ישראל [1]
 פיתגורס קיבל את הידע שלו מן היהודים, ואפילו היה יהודי בעצמו. רמז לידע הזה של היהודים, שממנו אולי שאב כאמור פיתגורס, יש בשמות של כמה מכלי הנגינה המקראיים: שלישים, שמינית ועשור. יש חוקרים שסבורים ששמות כלי נגינה אלה באו להם ממספר המיתרים שלהם. על כל פנים בשתי התרבויות, היוונית והעברית אנחנו רואים חיבור של מוסיקה מספר ומיתר. עדות נוספת על עומק הידע הסודי על הקשר שבין מוסיקה למספר שהיה לעברים במאות שלפנה"ס נוכל לראות בספר יהושע (ו, ד-ה):
"ושבעה כהנים ישׂאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבו את העיר שבע
פעמים והכהנים יתקעו בשופרות. והיה במשך בקרן היובל כשמעכם את קול השופר יריעו כל
העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו".
=
במסכת יומא (פרק א דף כ,ב ) מובע רעיון דומה לרעיון של פיתגורס על המוזיקה של הכוכבים: "דאמר רבי לוי מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים... תנו רבנן: אלמלא גלגל חמה נשמע קול המונה של רומי ואלמלא קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה. תנו רבנן: שלש קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו ואלו הן קול גלגל חמה וקול המונה של רומי וקול נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף וי"א אף לידה".
=
האחד קיבל אצל הפיתגוראים משמעות של אור, של טוב, של זכר. משמעויות אלה באות לידי ביטוי במנהג היהודי של הענקת הבכורה לבן הראשון (ולא לבת הראשונה). אפילו המילה בכור היא משרש ב.כ.ר שמכיל את אותן האותיות כמו השורש ב.ר.ך, שממנו באה המילה ברכה.  

=
[1]
בספר 'נשמת חיים' מאת ר' מנשה בן
ישראל כתוב בפרק כ"א [מאמר רביעי עמוד 248]: "אמונת הגלגול... מתייחס[ת] לפיתאגורס
היות שהוא חידשה לאחר שנתעלמה ונסתרה, וגם הוא [פיתאגורס], לדעת אליכסנדר
פוליסטור, למדה ושמעה מיחזקאל הנביא אשר היה רבו, כי החכמה המפוארת שהייתה לו
והסודות הנפלאות אשר בין צורותיו וציוריו
... מאין באו לו... אלא ודאי שרבו נביא ה׳ אשר קבל מסר לתלמידו ... אשר אמברוסימו,
חכם מחכמי אומות העולם, באגרת שליח׳
לאיריניאו גוזר ומקיים היות הסכמה כוללת היותו עברי• וקלימינטי אליכסנדרינו בספרו החמישי מאמת שנימול היה • וכך הוא האמת כי יהודי היה וכל מה שחבר גנב ולקח מתורתנו".

=
אני חושד גם שהפרדוכס של זנון היה במקורו יהודי. אמנם אינני יודע יוונית כך שאין לי מושג אם יש קשר צלילי בין המילים "אכילס" ו"צב", אבל בעברית יש, כמדומני, קשר ייחודי בין המילים המקראיות "צבי" ו"צב", כאשר הצבי הוא סמל המהירות והצב סמל האיטיות. תגובה 1:

 1. פיתגרוס גילה שיש תווים שנשמעים יפה , אבל הסיבה היא כי התדר שלהם חופף. כלומר
  אם דו זה תדר 300
  אז רה זה 600 ,
  וזה נוח לאוזן שיש 2 תדרים שמנתנכרנים
  (רק דוגמא זה לא המספפרים הנכונים)

  השבמחק