יום ראשון, 1 בדצמבר 2013

סדר  
סדר משמעו שכל דבר נמצא במקומו. על סדרת המספרים הטבעיים מקומו של דבר הוא מספרו: האחד ראשון, השני בא במקום השני, השלישי בשלישי וכן הלאה.
סדר עוזר לנו למצוא דברים. אם אני מחפש בית מספר עשרים ברחוב כלשהו הוא תמיד יהיה בין בית מספר 18 לבין בית מספר 22. אחד האופנים הנפוצים ביותר לסידור דברים הוא לפי "סדר עולה" (ההתחלה לסוף) או "סדר יורד" (מהסוף להתחלה).

מן הסדר נגזר הכיוון: הסדר במספרים השליליים הפוך לזה שבמספרים החיוביים. אם בחיוביים אנחנו "נעים" קדימה, בשליליים אנחנו "נעים" אחורה. אחרי הספירה הנוצרית אנחנו "נעים" קדימה, ולפנה"ס  אנחנו "נעים" אחורה. סדרת המספרים הזוגיים מסודרת משמאל לימין.

עקרון הניבוי, אחד העקרונות המדעיים החשובים, הוא בעצם אחד ממאפייניו של הסדר. אם ניקח לדוגמה את סידרת המספרים בריבוע אנחנו יכולים לנבא שאחרי 25 בריבוע יבוא 26 בריבוע, ושאחרי מוצ"ש יבוא יום ראשון.

מילה נרדפת לסדר היא רצף, דברים הבאים בזה אחר זה, כמו המרצפות ברצפה או ברציף.

מילה נרדפת למילה סדרה היא המילה טור שקרובה למילה תור, שהיא שיבוש של המילה שורה (כי ש"ין ות"ו מתחלפות). בתור אנשים עומדים בשורה, בזה אחר זה, והראשון שבהם הוא זה שקרוב לקופה.
בטבלאות ישנן שורות מאוזנות ושורות מאונכות, בסדר מונוטוני, שחוזר על עצמו, של שתי וערב. ואולי המילה שתי השפיעה על המילה שתיים או הושפעה ממנה.

שתי שיטות הסידור הנפוצות ביותר הן לפי מספרים ולפי אותיות, מה שקוראים סדר אלפביתי.  רמז לכך בספר יצירה שלפיו האל חקק את עולמנו בשלושים ושניים חוקים. אבל הוא ברא את העולם לא רק לפי המספרים והאותיות, והחוקים אלא גם לפי הסדר, לפי הטור, לפי התור, לפי התורה: ראשון ראשון ואחרון אחרון.

המילה סדרה שורשה: ס.ד.ר. סדר הוא סידור לפי חוק, נוסחה, עיקרון, צורה.
הסדר במספרים כמו הסדר הציבורי מושתת על ציות לחוק. אי ציות לחוק נקרא הפרה, או עבירה, או טעות. אי סדר נקרא אקראיות, או כאוס, בלגן או אנדרלמוסיה.
כשמדברים על מאמר מסודר, בהיר, מדויק, מדברים על "ראשון ראשון ואחרון אחרון" (מימרה שמקורה במסכת אבות).
המילה האנגלית לסדר, order, מקורה במילה לטינית שאחת המשמעויות שלה היא שורה במכונת אריגה.
ואכן ישנן סדרות מספרים שנקראות לינאריות ומשמעות לינארי - קו, או שורה.
מהמילה האנגלית line.
מעניין שבאנגלית תלבושת אחידה נקראת uniform, כאשר uni משמעותה אחיד (ואחיד מקורו באחד) ואילו form משמעותה צורה. אצל הפיתגוראים  בלט מאד הייצוג הגאומטרי של המספרים, והם סידרו אותם באמצעות אבנים קטנות בצורת קווים, משולשים, מלבנים, ריבועים, מחומשים וכיוצא באלה. הייצוג הצורני של המספרים הגיע לשיאו בהמצאת הגראף, מערכת הצירים הקרטזית (של רנה דקארט), בשנת 1637. האבנים הקטנות שבהן השתמשו כאמצעי עזר לחישוב ולהמחשת רעיונות מתמטיים נקראו ברומית Calculi ומהן בא הפועל האנגלי to calculate - לחשב.
הפועל האנגלי to arrange, לסדר, מקורו במילה הצרפתית rang  , שמשמעותה שורה, אבל גם דרגה, כי מדרגות זו סדרה מונוטונית, וכל מדרגה היא מעל למדרגה שמתחתיה כאשר המרחק בין מדרגה למדרגה הוא אותו מרחק. מסדר הוא ארגון שהסדר בו היררכי, ויש בו מי שחשובים יותר ומי שחשובים פחות. המנהיג (מספר אחד) הוא בראש המסדר ואחריו בא המשנה (מספר שנים), אחריו השליש (מספר שלש). אומרים שממנים אנשים לתפקיד מסוים. המילה ממנים באה מהמילה הנרדפת לספירה- מניה. גם בצבא יש סדר היררכי שמתבטא בסולם הדרגות, שבו כל דרגה היא שלב, זו מעל לזו, בבחינת "גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם" (קהלת ה, ז). הראשון, שהוא מקור הסמכות, נקרא רב-אלוף, והמילה אלוף מקורה באלף, האות הראשונה שממנה משתלשלות כל האותיות, לפחות לפי ערכה המספרי, אחד.


כל המספרים נבראו מספירה חוזרת ונשנית, פעם אחר פעם (פעם היא מילה נרדפת לצעד), של אותו אחד, שנקראת הוספה. כל מספר הוא ערמה של אחדים, זה על גבי זה, כאשר המרחק בין מספר למספר הוא אותו מרחק.
לכל ערמה יש מקום משלה.
המקום ריק והמספר ממלא אותו, המקום פנוי עד שהמספר מתיישב עליו ותופס אותו.
 
סדרה יכולה להיות מסודרת לפי החוק של הגודל - ההפרש בין מספר למספר.  (מספר בסדרה נקרא איבר): סדרת המספרים  הטבעיים מסודרת  בסדר עוקב (עקב בצד אגודל) לפי הפרש של אחד, מן הקטן אל הגדול. סדרת המספרים הזוגיים מסודרת לפי הפרש של שנים החל מהשניים. הסדרה ההנדסית מסודרת לפי חוק אחר: כל מספר בה הוא מכפלה של מספר טבעי בעצמו.    

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה