יום שני, 11 בנובמבר 2013

קדושת העשר כמוטיב בין תרבותיהטטרקטיס של הפיתגוראים בנוי מעשר נקודות שמסודרות בארבע שורות שיוצרות צורה של משולש: כל שורה מכילה נקודה אחת יותר מקודמתה. מספר השורה ומספר נקודותיה הוא אותו המספר. בשורה הראשונה והשלישית- מספרים פרדיים, בשנייה וברביעית – זוגיים.


פרט מתוך ציור על קיר בית העם
ברחוב בצלאל בירושלים

בפירמידה המרובעת הקודקוד אחד, לכל מקצועה שני קצוות, כל פאה היא משולש בעל שלושה קצוות ולבסיס ארבעה קצוות. כמו בטטרקטיס הפירמידה ממחישה את ארבעת הממדים - נקודה, קו, שטח, נפח. 
בקמעות יהודיים מופיעות בטטרקטיס הפיתגוראי (במקום הנקודות) אותיות שמרכיבות את שם האל בן ארבע האותיות, כאשר בשורה הראשונה אות אחת, בשנייה שתיים, בשלישית שלש וברביעית ארבע.
בכיתוב הידוע נ- נח- נחמ- נחמן מחליפות האותיות שבשמו הפרטי של רבי נחמן מאומן את שם האל בלי לסדרן בצורת טטרקטיס, על מנת שכל המבין יבין את קדושתו של רבי נחמן. 

המקור לסיסמה זו של חסידי הרבי נחמן מברסלב:
 נ, נח, נחמ, נחמן - הוא תיקוני זהר נא ב:
שִׁיר פָּשׁוּט וְדָא י', שִׁיר כָּפוּל וְדָא י"ה, שִׁיר מְשׁוּלָשׁ וְדָא יה"ו, שִׁיר מְרוּבַּע וְדָא יהו"ה
הרב יצחק גינצבורג מכפר חב"ד כתב במאמר על החוזה מלובלין כי ארבעת המספרים הראשונים [אבגד] מרכיבים את עשר הספירות. סכום ארבעת המספרים שלאחריהם (ה,ו,ז, ח  - שיוצרים את המילה חוזה) הוא שם האל. סכום ארבעת המספרים שלאחריהם: ט, י, יא, יב – הוא מב, שהוא שם קדוש של בריאת העולם. סכום ארבעת המספרים שלאחריהם  יג, יד, טו, טז - הוא חנ.
להלן תרגום האותיות הנ"ל למספרים
1+2+3+4=10
5+6+7+8=26
9+10+11+12=42
13+14+15+16= 58
הרב גינצבורג העיר לגבי תופעה זו כי חיבור שתי הרביעיות הראשונות יוצר ריבוע של שש ואילו חיבור שתי הרביעיות האחרונות יוצר את הריבוע של עשר:
10+26=36=6.6

42+58=100=10.10  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה