יום ראשון, 24 בנובמבר 2013

מספרי הזמן


אם שואלים עובר אורח באיזו שיטה הוא משתמש במספרים בחיי היום-יום רוב הסיכויים שהוא יענה שבשיטה העשרונית, אבל אנחנו משתמשים לא פחות בשיטה שמבוססת על המספר 12 לחישובי זמן.
לשיטה העשרונית יש בסיס טבעי - עשר אצבעות, אבל גם לשיטת ה 12 יש בסיס טבעי, כי הירח מתמלא 12 פעמים בשנה.
בראש השנה הירח מכוסה. יום כיפור מתחיל עשרה ימים אחריו. לכן נקראים עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור "בין כֶּסֶּה לעשור". אבל אפשר לפרש גם שכסה הוא האפס שאינו נראה, ועשרת הימים הראשונים של השנה מתרחשים בין האפס שלפני האחד לבין האפס שאחרי התשע. 
שפת השעון ושפת המטר הן שתי שפות שונות. חצי שעה זה 30 (דקות) וחצי מטר זה 50 (סנטימטר).

והשבוע... זו כבר שפה שלישית. 

ערבוב מעניין של זמן ושל מספר נוכל לראות במילה האנגלית TIMES שמשמשת משום מה גם כשמו של הזמן וגם כמילה נרדפת לכפל. 
***

לדעת פילון (על בריאת העולם ספר ראשון סעיף 60) אלוהים ברא את המאורות כדי שישמשו בין היתר לקביעת מועדים, ומכאן שהמספרים נשענים על הזמן [ולא כפי שנוהגים לחשוב שהזמן נשען על המספרים] "כי מיום אחד בא המספר אחד, ומשניים-המספר שניים, ומשלשה-המספר שלשה, ומחודש-המספר שלושים, ומשנה - הקיבוץ השווה במספרו לימים המצטרפים מ 12 חודש,  ומזמן האינסופי  המספר האינסופי".  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה