יום שבת, 9 בנובמבר 2013

גימטריהראש בגימטריה אחד שניים שלש (אל"ף שווה אחד, רי"ש שווה שתי מאות ובספירה המצומצמת שניים; שי"ן שווה שלש מאות ובספירה המצומצמת שלש). במקרה זה יש התאמה פלאית בין המלה לבין משמעותה, כי כמו שהראש הוא ההתחלה של הגוף כך האחד שניים שלש הם ההתחלה של המספרים.

רב בגימטריה ארבע: רי"ש שווה מאתיים, ובספירה המצומצמת שתיים. בי"ת שווה שתיים. רי"ש ועוד בי"ת שוות ארבע. ניתן לראות בכך הוכחה גימטרית (וריאציה על הוכחה גאומטרית) שארבע משמעותו הרבה.

המספרים שלש ושש הם פלינדרומים, מלים שנקראות באופן זהה מימין לשמאל ולהפך.

שם המספר "שלש" מורכב משתי אותיות שהן זהות וביניהן, באמצע, אות אחת שהיא שונה. אבל כל אחת משלש האותיות של השלש סכומן הדיגיטלי הוא שלש.
התכונה המרכזית של השלש היא שהוא באמצע, בין האחד לבין השניים. האחד והשניים מנוגדים זה לזה בגלל שהאחד אינו מתחלק והשניים מתחלק. המבנה הזה של השלש מאפיין את המספרים האי זוגיים: תמיד יש להם שני אגפים זהים בצדדים ואחד שונה במרכז. בשפת האריתמטיקה הם נקראים
2x+1
  לא ניתן לחלק את המספר האי זוגי לשניים ולקבל מספרים שלמים. זה ההבדל שביניהם לבין הזוגיים. את התכונה הזאת - שלא ניתן לחלק אותו ולקבל מספרים שלמים - יורש השלש מן האחד. בנוסף - הסכום הדיגיטלי של שלש האותיות של השלש הוא תשע, ובצדדיו יש שתי אותיות שי"ן שסכומן שש. ואכן השלש, מלבד היותו אבי המספרים האי זוגיים, הוא גם אבי הזרם של ה3-6-9.השלש הוא המכפלה של השלש באחד. השש הוא המכפלה של השלש בשניים. התשע הוא המכפלה של השלש בעצמו.

אותיות המילה חמש בגימטריה ערכן 15, ו-15 הוא המספר המשולש של חמש:

1+2+3+4+5=15

גימטריה מלמדת אותנו שהאותיות הן מספרים והמספרים הם אותיות - שני נתיבים שמיועדים להגיד את אותו הדבר. מעניין במיוחד הערך של יו"ד- עשר, כי מקור המילה יו"ד במילה יד שיש בה כידוע עשר אצבעות, אבל ההיגיון הזה לא ממשיך באות כ"ף שערכה עשרים (ולא חמש). נתיב שלישי הוא נתיב הצורות, כי כל מספר ניתן לתרגם לנקודות או לקווים.
מעניין שגם במספרים הרומיים בולטת אפשרות ההמרה ההדדית בין אותיות למספרים. הספרות הראשונות נראות כמו קווים, ונדמה שמדובר בנתיב הצורות, אבל הן בעצם האות I
I = אחת
II= שתיים
III= שלש

הסבר מעניין על משמעות הספרות הרומיות מצאתי בערך על מספר באנציקלופדיה בריטניקה:
M =1000
האות הראשונה של מיל, אלף

D=500
האות הראשונה של המילה הלטינית לחצי כי חמש מאות הוא מחצית מהאלף

C=100
האות הראשונה של המילה הלטינית למאה

L=50
כי היא החצי התחתון של האות של מאה

V=5
כי היא התנועה החמישית

X=10
כי הוא מורכב מהאות וי כשקדקודה כלפי מעלה מתחת לאות וי שקדקודה כלפי מטה

I=1

האות הראשונה של המילה הלטינית להתחלה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה